Šiška d.o.o.

TRADICIJA I KVALITETA

DRVNI PELET - gorivo budućnosti

 

U ponudi imamo i drvni pelet za grijanje. 

Pelet je gorivo budućnosti

Pelet su cilindrična zrna sa dijametrom 5-6 mm i dužinom 10-25 mm.

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Peleti su biogorivo koje se koristi za grijanje najrazličitijih prostora dobivanje toplinske energije. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

2 kg peleta 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta 1 m3 zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
3 m3 peleta 1000 lit ulja za loženje
Potrošnja peleta 1 kg/h 5 kW snage